Welcome!

SOUND UP CO., LTD. จำหน่าย และ บริการติดตั้ง ชุดเครื่องเสียงรถยนต์ และพัฒนาการตลาดอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้นำสินค้าที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเมืองไทยอย่างต่อเนื่อง

read more
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
read more

FOCAL ACCESS 165 CA1

6.5-inch coaxial speaker kit with built-in crossover  
read more

FOCAL ACCESS 165A1

FOCAL ACCESS 6.5-inch two-way component kit with separate crossover  
read more

FOCAL P165V15

Focal P165V15 Component Car Audio Speakers Kit 6.5" (17 cm) 2-Way  
read more

 FOCAL UTOPIA BE KIT N07

เครื่องเสียงรถยนต์ ลำโพงสามทางแยกชิ้น  
read more

FOCAL PS165 FX

เครื่องเสียงรถยนต์ ลำโพงสองทางแยกชิ้น  
read more

FOCAL PS165 F3

เครื่องเสียงรถยนต์ ลำโพงสามทางแยกชิ้น  
read more

FOCAL 165 KRX2

เครื่องเสียงรถยนต์ ลำโพงสองทางแยกชิ้น  
read more

FOCAL 165 KRX3

เครื่องเสียงรถยนต์ ลำโพงสามทางแยกชิ้น  

Top